PAKET ERBJUDANDE – Salutogent Ledarskap & KasamDIALOGEN® – Salutogena samtal

430 kr inkl. moms

Kategori:

Beskrivning

SALUTOGENT LEDARSKAP – för hälsosam framgång!
Vägen mot tillit, mening & känsla av sammanhang

ANDRA UPPLAGAN MED TRE NYA KAPITEL(Första upplagan släpptes 2010)

av Anders Hanson (2018), Alingsås: Salutogent Ledarskap i Sverige AB (Bokrelease vecka 32, 2018)

BOKEN SALUTOGENT LEDARSKAP presenterar en idé om ett ledarskap som tar utgångspunkt i det mänskliga men som samtidigt vill skapa förutsättningar för att människan ska lyckas med det hon gör.
Salutogent ledarskap har således en tydligt främjande inriktning. Den behövs idag om vi ska utveckla arbetsplatser som är attraktiva, hälsosamma och framgångsrika.

Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Om vi enbart funderar på varför orken inte finns och människor är sjuka så blir det svårt att nå framgång. Både ledare och medarbetare behöver förstå hur man stärker en kultur som kännetecknas av tillit, ansvar och arbetsglädje?

En sådan kultur behöver ett ledarskap och medarbetarskap som lägger fokus på de förutsättningar och den kraft som leder till förbättring i riktning mot det vi vill. Det salutogena ledarskapet formas utifrån två frågor:
– Vad behövs för att en arbetsplats ska fungera så att människorna där både kan må bra på jobbet och lyckas med sin uppgift?
– Hur ska jag som ledare tänka, vara och göra för att påverka mitt sammanhang i riktning mot det vi vill?

Vad som förklarar att människan fungerar och mår bra går att söka hos individen själv och i hennes sammanhang. Det salutogena ledarskapet använder kasam, känsla av sammanhang som teori och vetenskaplig grund. Författaren beskriver hur denna förklaringsmodell hjälper ledaren att hitta vad som är viktigt och avgöra hur förbättring kan ske.

2:A UPPLAGAN
Här finns nu tre nya kapitel som förstärker betydelsen av främjandetanken utifrån de villkor som det moderna arbetslivet skapat.

Efter en period av detaljstyrning och regel- eller lydnadskultur sker ett skifte mot en mer tillitsbaserad styrning och önskan om ansvarskultur. Detta har fått en viktig plats i boken eftersom denna nyorientering ställer ännu större krav på ett främjande ledarskap och medarbetarskap. Författaren beskriver hur begreppen tillit, mening och känsla av sammanhang samspelar och tillsammans förklarar hur människan både kan må bra och lyckas i sitt arbete. När arbetets mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kompetens och arbetslust. Detta är vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och organisationer fungerar och mår bra. Med denna förståelse kan ledarskapet bli både bättre och roligare.

FÖRFATTAREN
ANDERS HANSON är författare och utbildare. Med en bakgrund i arbetspsykologi och pedagogik har han sedan början av 1990-talet ägnat sig åt att förnya och sprida det salutogena ledarskapets teori och praktik i 100-tals organisationer.

UR INNEHÅLLET

FÖRETAL 7
FÖRORD ANDRA UPPLAGAN 11
FÖRORD FÖRSTA UPPLAGAN 13

1. KAPITEL 1-3: Bakgrunden till varför det behövs ett salutogent,
främjande ledarskap idag.

Här finns några inledande tankar om arbetslivets utveckling från
tidig industrialisering och fram till den tid vi befinner oss i. Vår
tid ställer nya krav på både människor och organisationer. I en
komplex och svårstyrd verklighet behövs ledare som kan bidra till
människans upplevelse av tillit, mening och sammanhang. När ledarskap
blir främjande kan det påverka både den psykiska hälsan
och verksamheters resultat i positiv riktning.
KAP 1 – LEDARSKAPETS NYA VILLKOR 19
KAP 2 – PÅ VÄG MOT TILLIT 35
KAP 3 – FRÄMJANDE ÄR NÖDVÄNDIGT 46

1. KAPITEL 4-9: Beskrivning av den salutogena idén och teorin om
känsla av sammanhang och hur det kan kopplas till ledarskap.

Det salutogena synsättet och kasam som teori beskrivs så pass ingående
att du som läsare ska kunna ta ställning till om detta är
användbart för dig. En del praktiska exempel finns med för att visa
på möjligheten att tillämpa ett salutogent ledarskap.
KAP 4 – HISTORIEN OM AARON ANTONOVSKY 53
KAP 5 – DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I LEDARSKAP 65
KAP 6 – KÄNSLAN AV SAMMANHANG – TEORI OCH VERKTYG 87
KAP 7 – MENINGSFULLHET – DRIVKRAFT OCH LIVSKRAFT 119
KAP 8 – BEGRIPLIGHET – OM TRYGGHET OCH KOLL PÅ LÄGET 143
KAP 9 – HANTERBARHET – EGEN FÖRMÅGA OCH OMGIVNINGENS STÖD 164

1. KAPITEL 10-12: Tillämpningen av salutogent ledarskap.
Hur kopplar man den filosofiska dimensionen och teorin till sitt
eget ledarskap? Här finns några exempel om hur andra har gjort
och fortsätter att göra. Till sist ett konstaterande att motivet att
orientera ledarskap och arbetsliv i en främjande riktning aldrig har
varit större, men det verkar ta sin tid. Mot den bakgrunden blir
slutsatsen att det mesta ännu är ogjort.
KAP 10 – HUR BLIR LEDARSKAPET SALUTOGENT? 177
KAP 11 – PÅ VÄG MOT ETT SALUTOGENT ARBETSLIV 203
KAP 12 – DET MESTA ÄR ÄNNU OGJORT 224

EPILOG 233
LITTERATUR SOM INSPIRERAT 235

Samtalskortleken KasamDIALOGEN – Salutogena samtal
Pedagogisk samtalskortlek för Salutogena samtal
Nu spelar vi kort för att bygga värdegrund och mening!
Med Känsla av sammanhang som utgångspunkt har Hälsopromotion Gruppen tagit fram en kortlek som verktyg i en övning för främjande ledarskap.
Den introducerades vid en utbildning för ledare i december 2008 och har sedan bidragit till många trevliga sittningar vid kurser och seminarier under vintern och våren.
Idén
Både ledarskap och medarbetarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot.
Med denna övnings cirka 40 frågekort kan en grupp om 4-7 personer komma igång med förtroliga samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.
Det är förunderligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Med en lagom stor grupp och en god introduktion och ”spelordning”, så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl arbetslivets som livets mjuka frågor. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.
Individen i centrum
Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig – utan att bli alltför privat.
Öppenhet och tillit
Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla av att mötas i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.
Utveckling och lärande
Genom att mötas på ett sätt som främjar relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Förutsättningarna förbättras för gott bemötande och effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med KASAM som tankemodell har den främjande processen nu startat!
Prova på detta
I de flesta av våra utbildningar kommer vi att introducera och använda oss av detta verktyg. Vi har sett att det är ett framgångsrikt sätt att stärka både ledarskap, medarbetarskap och gruppklimat.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”PAKET ERBJUDANDE – Salutogent Ledarskap & KasamDIALOGEN® – Salutogena samtal

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *