PAKET ERBJUDANDE (Norge) – Salutogent Lederskap & KasamDIALOGEN® Salutogene Samtaler

430 kr inkl. moms

Kategori:

Beskrivning

Boken (Norge) Salutogent Lederskap av Anders Hanson (översatt och utgiven 2012), Alingsås: Salutogent Ledarskap AB

ET SALUTOGENT LEDERSKAP setter fokus på menneskers og arbeidsgruppers tilganger. Dette utgår fra lederens interesse for andre mennesker og viljen til å inspirere, oppmuntre og bekrefte positiv atferd. Følgen blir at både mennesker og virksomheter trives og fungerer bra: en forutsetning for framgang, lønnsomhet og effektivitet.

I et salutogent lederskap har lederen ikke som oppgave å gi direktiv og kontrollere, men å gjøre sammenhengen meningsfull, begripelig og håndterbar. Jo bedre vi lykkes med det, desto mer kommer arbeidsgleden til å øke og virksomhetens resultater å forbedres.

Når arbeidets mening blir viktigere enn regler og rutiner, frigjøres kompetanse og arbeidslyst. Organisering og ledelse blir da et spørsmål om å skape forutsetninger for læring og forståelse, opplevelse av mening og mulighet for alle til å ta egne initiativ.

ANDERS HANSON er lærer innen helsefremmende arbeid og lederskap, og har vært engasjert i lederutvikling i mer enn tjue år. På 1990-tallet var Anders knuten til Högskolan Väst innen arbeidspsykologi og pedagogikk.

Boken henvender seg til dere som er ledere innen offentlig og privat sektor. Jeg velger å anvende ordet medarbeider, men håper at du kan lese inn andre roller som for eksempel deltaker,pasient, elev eller hvem det nå er du møter i ditt lederskap. Jeg tror den idéen jeg fører fram er overførbar til mange ulike sammenhenger, og kan være en tilgang i en tid som så sterkt betoner materielle og rasjonelle løsninger.
Anders Hanson

Samtalskortleken KasamDIALOGEN – Salutogene samtaler (Norsk översättning)
Pedagogisk samtalskortlek för Salutogena samtal (Samtalskorten är en omarbetning och översättning av den svenska versionen, kasamDIALOGEN – Salutogena Samtal)
Nu spelar vi kort för att bygga värdegrund och mening!
Med Känsla av sammanhang som utgångspunkt har Hälsopromotion Gruppen tagit fram en kortlek som verktyg i en övning för främjande ledarskap.
Den introducerades vid en utbildning för ledare i december 2008 och har sedan bidragit till många trevliga sittningar vid kurser och seminarier under vintern och våren.
Idén
Både ledarskap och medarbetarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot.
Med denna övnings cirka 40 frågekort kan en grupp om 4-7 personer komma igång med förtroliga samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull.
Det är förunderligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Med en lagom stor grupp och en god introduktion och ”spelordning”, så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl arbetslivets som livets mjuka frågor. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor ”på bordet”.
Individen i centrum
Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig – utan att bli alltför privat.
Öppenhet och tillit
Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla av att mötas i samtal som rör sig bortom vardagens ”teater” och yta.
Utveckling och lärande
Genom att mötas på ett sätt som främjar relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Förutsättningarna förbättras för gott bemötande och effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med KASAM som tankemodell har den främjande processen nu startat!
Prova på detta
I de flesta av våra utbildningar kommer vi att introducera och använda oss av detta verktyg. Vi har sett att det är ett framgångsrikt sätt att stärka både ledarskap, medarbetarskap och gruppklimat.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”PAKET ERBJUDANDE (Norge) – Salutogent Lederskap & KasamDIALOGEN® Salutogene Samtaler”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *