BOK – Salutogen Kultur – Från värdegrund till verksamhetsnytta

275 kr inkl. moms

Artikelnr: ISBN: 978-91-980339-1-5 Kategori:

Beskrivning

av Anders Hanson (2015), Alingsås: Salutogent ledarskap Sverige AB (Bokrelease den 18 mars 2015)

Salutogen kultur handlar om vad det är som faktiskt avgör om människor och organisationer lyckas. Författaren utgår från sin mångåriga erfarenhet av förbättringsarbete i organisationer där man tillämpar en främjande, värdeskapande inriktning för både struktur och kultur. När en arbetsplats börjar tala om vad man vill, vad som är viktigt och hur man vill ha det händer något märkligt. Då blir mål, resultat och arbetsglädje viktigare än att leta brister och sedan lägga resurser på att undanröja dem. Ett salutogent synsätt kan vägleda dig att forma ett värdegrundat ledarskap som påverkar arbetsplatsens och organisationens kultur.

Målgrupp
Målgrupp för boken är i första hand ledare inom såväl privat som offentlig verksamhet, men den kan vara av intresse för alla som vill bry sig om kulturen på arbetsplatsen och hur man kan gå tillväga för att förändra den.

Provläs kapitel 7
Om du vill så kan du få ett smakprov ur boken. Du kan läsa kapitel 7 genom att klicka här >>.

Författaren
ANDERS HANSON är engagerad förespråkare av det salutogena synsättet, både som föreläsare och författare. Han utgår i sin senaste bok från sina erfarenheter av förbättringsarbete i organisationer och förankrar sina resonemang i aktuell forskning.

Anders Hanson vänder sig till dig som läsare: ”Jag ber dig att vara sunt kritisk när du läser detta och även till dina egna förbättringsidéer som uppstår under läsandet. Du som leder andra har hela tiden ett ansvar för vad du tänker, säger och gör. Olika intressen måste hela tiden vägas mot varandra: Vad är till nytta för verksamheten? Vad är till nytta för deltagare eller medarbetare? Inte minst: Vad är ett bra sätt att leda för dig som har den rollen och det ansvaret?

BENGT LINDSTRÖM, PROFESSOR I SALUTOGENES VID NTNU, NORGE, skriver så här:
”Att utforma en salutogen kultur kan vara ett fördelaktigt sätt att utveckla en organisation. Kultur är ett svårfångat begrepp där det pågår forskning inom många vetenskapsgrenar. Syftet med denna bok är nu inte vetenskaplig fördjupning. Anders Hanson delar istället med sig av gedigen erfarenhet för att ge stöd till praktiskt arbete kring kultur och salutogenes.”

UR INNEHÅLLET

FÖRORD 4
1. HUR VILL VI HA DET? 7
Hos johan
Hos therese
Det blir aldrig perfekt
Kulturen skapar värde
2. KULTUREN ÄR NYCKEL TILL FRAMGÅNG 16
Struktur och kultur
Lyda eller vilja
Det behövs en god idé och en karta
Meningsfullhet är centralt
3. VAD BETYDER VÄRDEN OCH VÄRDERINGAR? 22
Kulturskapande styrning
En tradition men flera begrepp
Värde
Värderingar har man och gör man
Värdegrund
Värdeskapande
Värdestyrning
Visionen – en drömbild
Kärnvärden är värdeord
Policies
4. ATT STYRA MED VÄRDERINGAR 37
Från styrning utifrån till styrning inifrån
Ständigt lärande
Organisationers nya villkor
Kunden i centrum
Signal och rykte
Värderingar och klimat
5. VÄRDERINGAR BLIR KULTUR 48
Organisationens ”mjuka” värden
Vad är kultur?
6. KULTUREN SOM EN RÖD TRÅD 53
Värdegrunden
Hur vi tänker
Hur vi ser
Hur vi är
Hur vi samtalar
Hur vi gör
Hur vi utformar
7. FRÅN LYDNADSKULTUR TILL ANSVARSKULTUR 63
När utveckling går bakåt
Varför blev det som det blev?
Effekter av ansvarskulturen
Ansvar för ansvarskulturen
8. SALUTOGENT TÄNKANDE 76
En forskare tänkte om
Svaret på frågan blev kasam
Kasam lyfter tanken och blicken
Salutogent är mänskligt värdeskapande
Salutogent är värdegrundat
Noll fel räcker inte
Det blir så annorlunda
Salutogen kultur – finns det?
En inre kompass
9. HUR GÖR MAN KULTUREN BÄTTRE? 90
Hur-frågans teori
Utveckling eller förändring
Lärande
En salutogen förändringsmodell
Princip 1: salutogent tänkande
Princip 2: delaktighet
Princip 3: process
Princip 4: sammanhanget
10. FYRA PERSPEKTIV PÅ ORGANISATIONEN 102
Strukturella perspektivet
Hr-perspektivet
Politiska perspektivet
Symboliska perspektivet
11. LEDARSKAP SOM LYCKAS MED KULTUREN 111
Bra kultur på ett bra sätt
Attityd
Sätt ord på kulturen
Kultur skapas på flera nivåer
Idé som drivkraft
Ledarskap behövs
Medarbetarskap
Gör ditt eget koncept
12. DEN SALUTOGENA ARBETSPLATSEN 128
Möten där alla är delaktiga
Spegla dagen bättre
Hälsa som på vänner
Intervjuer som skapar tillit (livsresan)
Utvecklande samtal med kasam
Personalenkät som stärker
Hanterbarhetens mentala sida
Möblera för kultur
13. TÄNK PÅ VAD DU TÄNKER 139
EPILOG 144
LITTERATURTIPS 145

Mer information

Vikt 0.5 kg
Dimensioner 22 × 15 × 1.5 cm

4 recensioner av BOK – Salutogen Kultur – Från värdegrund till verksamhetsnytta

 1. Staffan Wåhleman (verifierad ägare)

  Vill bara skriva och gratulera dig till din senaste bok ”Salutogen Kultur”.
  Sitter och läser den och tycker du på ett föredömligt, inspirerande och pedagogiskt sätt berör ämnet.
  Upplever att dina tankar överensstämmer med de ambitioner vi inom Vårdcentralerna Bra Liv har när det gäller att bygga en bra verksamhet.
  Jag vill dela ut boken som en uppmuntran och förkovran till alla våra chefer. Den 9 juni samlar vi alla våra chefer till det vi kallar Chefsarena Bra Liv. Vårt årligt återkommande forum för att stärka vårt chefs- och ledarskap. Temat är; Tillsammans för ett bättre chefs- och ledarskap.

  Med vänlig hälsning
  Johan Carlsson
  Utvecklingschef
  Vårdcentralerna Bra Liv

 2. Staffan Wåhleman (verifierad ägare)

  Efter att ha läst ”Salutogen kultur” föll sista pusselbiten på plats. Jag har under flera år arbetat med att utveckla det salutogena synsättet och fick nu tillgång till alla redskap som behövs i arbetet med att utveckla en verksamhet till att bli salutogen, både för de äldre och för personalen. Sambandet mellan kultur, värdegrund, värderingar och ledarskap beskrivs på ett sätt som är lätt att ta till sig. Jag uppskattar den positiva ton som genomsyrar boken. Beskrivningen av lydnadskultur och ansvarskultur är väldigt intressant och ger många tankar om vad man som ledare behöver vara uppmärksamma på som skapar den goda arbetsplatsen. Och tvärtom.

  Hanne Rönnback,
  Enköpings kommun

 3. Staffan Wåhleman (verifierad ägare)

  Nå framgång med Salutogen Kultur
  I tidningen Kvalitetsmagasinet så har Yvonne Lagrosen skrivit en recension som du hittar via länken nedan.

  Läs mer i Kvalitetsmagasinet >>

 4. Staffan Wåhleman (verifierad ägare)

  KULTUREN AVGÖRANDE FÖR FRISKA ORGANISATIONER
  I tidningen Inrikes skriver Emma Eklund en recension om boken. Läs mer via länken nedan.

  Läs mer i tidningen Inrikes >>

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *