Hälsofrämjande Ledarskap och Vägar till arbetsglädje

Ge din arbetsplats inspiration, kunskap och verktyg för Salutogent Ledarskap och medarbetarskap!

Det finns ett starkt samband mellan välbefinnande och klimatet på arbetsplatsen. Vi-känsla, tillit och trivsel blir starkare ju fler som mår bra och känner mening i sitt arbete. Ett hälsofrämjande ledarskap lägger grunden till detta, men ansvaret och omsorgen måste delas av hela arbetsgruppen och göras synligt och påverkbart varje dag på jobbet.

Hur inspirerar du som ledare din arbetsgrupp till engagemang och ansvar för hälsan på arbetsplatsen?
Hur kopplar du uppdraget och värdegrundfrågorna till medarbetarskapet och verksamhetsnyttan?
Hur gör ni tillsammans för att stärka ert sammanhang så att alla kan lyckas i sitt arbete och tycka att det är kul att gå till jobbet varje dag.

Det finns många fler frågor och kunskapsområden som är avgörande för en verksamhets framgång. Svenska Hälsopromotion Gruppen har under mer än 10 år utformat en rad arbetssätt och verktyg för det salutogena ledarskapet. Vi är stolta över dessa när vi ser deras bidrag till framgång i många olika sammanhang. Det blir en särskild kraft när det salutogena ledarskapet och medarbetarskapet tillämpas i vardagen. Med vår erfarenhet av salutogent tänkande går det att skapa förutsättningar för både verksamhetsnytta och mänsklig nytta/värde.

Vi erbjuder allt från inspirationsföreläsningar och seminarier till konkreta verktyg som kan göra det hälsofrämjande ledarskapet och medarbetarskapet framgångsrikt. Börja med att läsa mer om våra utbildningar och verktyg här på hemsidan eller skaffa dig boken om "Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång", om du inte redan läst den.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: