Jobba hemma eller på arbetsplatsen …

Organisationer förändras

Många har det senaste året tvingats till och vant sig vid distansarbete. I fortsättningen vill man kanske blanda sin tid på arbetsplatsen med arbetstid hemma eller någon annanstans.

Exempel på ett aktuellt ord är “hybrid organisering”. Är det en bra lösning och vad innebär den för mig, för arbetsplatsen och för organisationen?

Villkoren är olika
Många gånger beskrivs arbete som om alla arbetande människor har det likadant på jobbet. Så är det ju inte. Vissa kan arbeta hemifrån, andra kan inte det. En del arbete utförs självständigt av en person men många verksamheter är beroende av att det finns ett team som samarbetar. Jag menar att frågan om hur vi ska organisera och leda i vår verksamhet kan bara förstås och avgöras i det enskilda sammanhanget. Gemensamt är att vi ska hitta ett sätt som ger förutsättning för både bra arbetsmiljö och bra resultat i verksamheten.

Mjuka frågor får inte glömmas bort
Organisering är inte bara en strukturell fråga, som exempelvis, hur många dagar i veckan ska våra medarbetare kunna och få arbeta hemifrån. Fortfarande gäller den gamla slutsatsen att kulturen och människors förhållningssätt är det som mest avgör hur framgångsrik en organisation blir.

Postpandemi
Efter pandemiperioden blir vissa saker annorlunda och vi behöver därför ta en ny fundering kring hur organisationens mjuka frågor påverkar och kan styras. Hur står det till med och hur kan vi i vår organisation stärka, välbefinnande, engagemang, samarbete, stolthet, identitet, tillit och en ansvarskultur som gör skillnad?

Mer salutogent ledarskap behövs
Frågan i stycket ovan är en ledarskapsutmaning. Den goda och framgångsrika organisationen styrs och utvecklas via flera nivåer. Vart vi vill och vad som är viktigt behöver diskuteras och förklaras i ledningsgrupper och hos chefer på olika nivåer. Den viktigaste påverkan är sedan den som sker genom dialogen i arbetsgrupper och i samtal med medarbetare. Vår erfarenhet från många organisationer under 20 års tid har övertygat oss om att med ett salutogent förhållningssätt blir resan eller processen mer engagerande och mer framgångsrik.

Nya vägar till utveckling
Så ta vara på hybrida möjligheter i utvecklingsarbete och träning av ledarskap och medarbetarskap. Jag tror att de som vill kommer att ha ännu mer möjligheter och verktyg framöver när man blickar framåt och sätter sin strategi för att “skapa världens bästa arbetsplatser”. En vision som fortfarande är både aktuell och möjlig.

Anders Hanson
Alingsås 19 augusti 2021