Salutogent Ledarskap - Tillit, Mening & Känsla av sammanhang!

SALUTOGENT LEDARSKAP – för hälsosam framgång!
Vägen mot tillit, mening & känsla av sammanhang
ANDRA UPPLAGAN MED TRE NYA KAPITEL(Första upplagan släpptes 2010)

av Anders Hanson (2018), Alingsås: Salutogent Ledarskap i Sverige AB (Bokrelease vecka 32, 2018)

BOKEN SALUTOGENT LEDARSKAP presenterar en idé om ett ledarskap som tar utgångspunkt i det mänskliga men som samtidigt vill skapa förutsättningar för att människan ska lyckas med det hon gör.
Salutogent ledarskap har således en tydligt främjande inriktning. Den behövs idag om vi ska utveckla arbetsplatser som är attraktiva, hälsosamma och framgångsrika.

Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Om vi enbart funderar på varför orken inte finns och människor är sjuka så blir det svårt att nå framgång. Både ledare och medarbetare behöver förstå hur man stärker en kultur som kännetecknas av tillit, ansvar och arbetsglädje? En sådan kultur behöver ett ledarskap och medarbetarskap som lägger fokus på de förutsättningar och den kraft som leder till förbättring i riktning mot det vi vill. Det salutogena ledarskapet formas utifrån två frågor:
- Vad behövs för att en arbetsplats ska fungera så att människorna där både kan må bra på jobbet och lyckas med sin uppgift?
- Hur ska jag som ledare tänka, vara och göra för att påverka mitt sammanhang i riktning mot det vi vill?

Vad som förklarar att människan fungerar och mår bra går att söka hos individen själv och i hennes sammanhang. Det salutogena ledarskapet använder kasam, känsla av sammanhang som teori och vetenskaplig grund. Författaren beskriver hur denna förklaringsmodell hjälper ledaren att hitta vad som är viktigt och avgöra hur förbättring kan ske.

2:A UPPLAGAN
Här finns nu tre nya kapitel som förstärker betydelsen av främjandetanken utifrån de villkor som det moderna arbetslivet skapat.

Efter en period av detaljstyrning och regel- eller lydnadskultur sker ett skifte mot en mer tillitsbaserad styrning och önskan om ansvarskultur. Detta har fått en viktig plats i boken eftersom denna nyorientering ställer ännu större krav på ett främjande ledarskap och medarbetarskap. Författaren beskriver hur begreppen tillit, mening och känsla av sammanhang samspelar och tillsammans förklarar hur människan både kan må bra och lyckas i sitt arbete. När arbetets mening blir viktigare än regler och rutiner frigörs kompetens och arbetslust. Detta är vad ledarskap i grunden går ut på, nämligen att hitta och påverka de förutsättningar som gör att människor, arbetsgrupper och organisationer fungerar och mår bra. Med denna förståelse kan ledarskapet bli både bättre och roligare.

FÖRFATTAREN
ANDERS HANSON är författare och utbildare. Med en bakgrund i arbetspsykologi och pedagogik har han sedan början av 1990-talet ägnat sig åt att förnya och sprida det salutogena ledarskapets teori och praktik i 100-tals organisationer.

UR INNEHÅLLET
FÖRETAL 7
FÖRORD ANDRA UPPLAGAN 11
FÖRORD FÖRSTA UPPLAGAN 13

1. KAPITEL 1-3: Bakgrunden till varför det behövs ett salutogent, främjande ledarskap idag.
Här finns några inledande tankar om arbetslivets utveckling från tidig industrialisering och fram till den tid vi befinner oss i. Vår tid ställer nya krav på både människor och organisationer. I en komplex och svårstyrd verklighet behövs ledare som kan bidra till människans upplevelse av tillit, mening och sammanhang. När ledarskap blir främjande kan det påverka både den psykiska hälsan och verksamheters resultat i positiv riktning.
KAP 1 - LEDARSKAPETS NYA VILLKOR 19
KAP 2 - PÅ VÄG MOT TILLIT 35
KAP 3 - FRÄMJANDE ÄR NÖDVÄNDIGT 46

1. KAPITEL 4-9: Beskrivning av den salutogena idén och teorin om känsla av sammanhang och hur det kan kopplas till ledarskap.
Det salutogena synsättet och kasam som teori beskrivs så pass ingående att du som läsare ska kunna ta ställning till om detta är användbart för dig. En del praktiska exempel finns med för att visa på möjligheten att tillämpa ett salutogent ledarskap.
KAP 4 - HISTORIEN OM AARON ANTONOVSKY 53
KAP 5 - DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I LEDARSKAP 65
KAP 6 - KÄNSLAN AV SAMMANHANG - TEORI OCH VERKTYG 87
KAP 7 - MENINGSFULLHET - DRIVKRAFT OCH LIVSKRAFT 119
KAP 8 - BEGRIPLIGHET - OM TRYGGHET OCH KOLL PÅ LÄGET 143
KAP 9 - HANTERBARHET - EGEN FÖRMÅGA OCH OMGIVNINGENS STÖD 164

1. KAPITEL 10-12: Tillämpningen av salutogent ledarskap.
Hur kopplar man den filosofiska dimensionen och teorin till sitt eget ledarskap? Här finns några exempel om hur andra har gjort och fortsätter att göra. Till sist ett konstaterande att motivet att orientera ledarskap och arbetsliv i en främjande riktning aldrig har varit större, men det verkar ta sin tid. Mot den bakgrunden blir slutsatsen att det mesta ännu är ogjort.
KAP 10 - HUR BLIR LEDARSKAPET SALUTOGENT? 177
KAP 11 - PÅ VÄG MOT ETT SALUTOGENT ARBETSLIV 203
KAP 12 - DET MESTA ÄR ÄNNU OGJORT 224

EPILOG 233
LITTERATUR SOM INSPIRERAT 235

Beställ boken här >>

Beställ boken här >>

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: