Salutogenes – en god idé som stärker

Salutogenes – en god idé som stärker
Salutogenes gör hälsofrämjande till en god utvecklingsprocess med delaktighet, lärande och ansvarstagande.

Människan är kompetent
Hälsofrämjande arbete i organisationer kan bara fungera om de människor som finns där är delaktiga och medskapande i de aktiviteter som genomförs. Den salutogena idén bygger på tanken att människan är kompetent och har egna resurser. Det är varje individs aktuella situation och förförståelse som är utgångspunkt när förbättrings och förändringsarbete syftar till att stärka hälsans förutsättningar. Målet är positivt, dvs öppenhet, respekt och viljan att lyckas med det som är viktigt ger riktning och kraft i processen.

Då blir lärande en avgörande dimension för att nå framgång. För att skapa lärande blir dialog och reflektion viktigt. Den process som ska etableras behöver vara en strukturerad men i huvudsak "mjuk" process. Det innebär att planering, implementering och aktiviteter, så långt det går, involverar och tar utgångspunkt i deltagarnas vardag och erfarenheter.

Organisationen och arbetsplatsen som sammanhang behöver ha en struktur och kultur som stärker delaktighet, ansvarstagande och därmed lärande. I ett salutogent tänkesätt skapas dessa förutsättningar till en viktig del genom ett ledarskap och medarbetarskap som tillsammans gör sammanhanget begripligt, meningsfullt och hanterbart.

Vi ser fram emot att få möta dig och många fler ledare i samtal om hur detta kan utveckla ännu mer hälsofrämjande arbetsplatser i framtiden.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: