För skolan

Ledarskap och hälsa – för den goda verksamheten
Skolan har en stor utmaning att med givna förutsättningar utforma en pedagogisk verksamhet som gör skolan rik på framgång. Skolledningen ska lyckas, personalen ska lyckas och eleven ska lyckas. För eleven är framgångsupplevelsen nödvändig för att hon ska vilja och orka anstränga sig. Men även vi vuxna behöver uppleva framgång för att känna mening och motivation i arbetet.

Framgång är ingen slump, den har mycket med ledarskap att göra, särskilt i en komplex verksamhet som skolan. I skolans värld finns dynamik och energi. Många är inblandade och många behov och intressen ska samsas och samordnas för att systemet ska fungera bra. Det behövs ett medvetet och tydligt ledarskap. Det handlar om att vilja, att kunna och att våga leda så som varje situation kräver. Vi kan också se ledarskap som något alla bidrar till. I ett pedagogiskt sammanhang behöver det finnas mer ledarskap än det som utövas i ett formellt ledar- eller chefsuppdrag. Ledarskap kan vara allas ansvar och möjlighet.

Med ett salutogent tänkande kan vi stödja en utveckling som gör skolan värdeskapande på ett tydligt sätt. Det salutogena är en främjandetanke som behövs för människors lärande, för hälsan och förmågan att hantera livet.

Ett tydligt och gott ledarskap är en grundpelare i skolan. Den viktiga rollen som ledare och mentor kan vara avgörande för att nå kontakt och kunna påverka motivation och lärande. Kompetens att leda och välfungerade verktyg ger goda förutsättningar för att lyckas. Med ett hälsofokus kan medarbetare och elever må bättre samtidigt som verksamheten går bättre, en win-win situation har skapats.

Salutogent ledarskap för en framgångsrik skola
Artikel av Anders Hanson ur tidningen Grundskoletidningen 1/2010 (www.fortbild.se))
• Hur hänger ledarskap och framgång ihop?
• Vilket ledarskap gör skolan och pedagogiken framgångsrik?

Skolan har en stor utmaning att med givna förutsättningar utforma en pedagogisk verksamhet som gör skolan rik på framgång. Skolledningen ska lyckas, personalen ska lyckas och eleven ska lyckas. För eleven är framgångsupplevelsen nödvändig för att hon ska vilja och orka anstränga sig. Men även vi vuxna behöver uppleva framgång för att känna mening och motivation i arbetet.

Framgång är ingen slump, den har mycket med ledarskap att göra...
Läs hela artikeln som pdf genom att klicka på bilden till höger (Artikel ur tidningen Grundskoletidningen 1/2010 (www.fortbild.se))
Introduktion – Salutogent Ledarskap (1 dag) ››
För chefer/ledare, pedagoger och alla andra som ska med på ”resan”.

Salutogent Ledarskap i Praktiken (2 dagar) ››
För Rektorer, Förskolechefer

Salutogen Organisering, Ledning & Verksamhetsutveckling (8 dagar) ››
För Skolchef, Rektor, Förskolechef

Handledarutbildning, kasamDIALOGEN® (2+1 dagar) ››
För Läraren, Kuratorn, elevhälsan

Processledarutbildning, HealthSCORE® (3+1 dagar) ››
För Rektorn, Förskolechefen, utvecklingsledaren

Intern utbildning ››
Specialdesignad utifrån egna behov och mål
KasamDIALOGEN® – Salutogent medarbetarskap ››
För chefer/ledare som håller medarbetarsamtal

KasamDIALOGEN® – 16 & 30 ››
För Läraren, Kuratorn, Elevhälsan

HealthSCORE® ››
För skolledare som söker verktyg för dialog i uppföljning och utveckling

Kortövning, KasamDIALOGEN® – Salutogena samtal ››
För skolledare och arbetsgruppsledare

Kortövning, KasamDIALOGEN® – Salutogent tänkande ››
För lärare, fritidsledare, elevhälsa
Frågor
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: