För offentliga organisationer

Ledarskap och hälsa – för en framgångsrik verksamhet
En verksamhet som tänker salutogent bidrar till värdeskapande i hela sitt sammanhang. Med ettfrämjande/salutogent synsätt kan vi påverka utveckling i en riktning som blir bra för brukare/medborgare, för medarbetare, för chefen själv och organisationen som helhet. Med ett salutogent synsätt pekar vi ut en riktning och ett sätt att tänka och agera som blir värdeskapande på riktigt.

Det hälsofrämjande arbetet måste bygga på framgångsfaktorer som stärker hälsa. Att hantera ohälsa är en annan utgångspunkt som självklart finns kvar. Men om vi vill nå ett mål eller en plats så behöver vi veta -varför vi ska dit, -hur är det när vi är där och -vad gör att vi kommer dit. Genom att ställa fler salutogena frågor så får vi flera nvändbara svar i riktning mot starkare förutsättningar för hälsa och prestation i det som verksamheten ska lyckas med. Det ger också en bättre hushållning, en bättre ekonomi.

Med god hälsa gör man ett bättre jobb och det är till stor del individens eget ansvar. Men ska vi utveckla starka verksamheter som klarar sina uppdrag på ett effektivt och hållbart sätt, ja då behövs det salutogena tänket. Svenska Hälsopromotion Gruppen vill stödja ledare och medarbetare att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. En viktig framgångsfaktor är att integrera arbetet på de tre nivåerna organisation, grupp och individ. Till detta har vi både kunskap, erfarenheter och verktyg.
Introduktion – Salutogent Ledarskap (1 dag) ››
För chefer/ledare och alla andra som ska med på ”resan”.

Salutogent Ledarskap i Praktiken (2 dagar) ››
För chefer/ledare, projektledare, HR

Salutogen Organisering, Ledning & Verksamhetsutveckling (8 dagar) ››
För Chefer, Verksamhetsutvecklare, HR

Handledarutbildning, kasamDIALOGEN® (2+1 dagar) ››
FHV, handledare, coacher

Processledarutbildning, HealthSCORE® (3+1 dagar) ››
För chefer, projektledare, HR

Intern utbildning ››
Specialdesignad utifrån egna behov och mål
KasamDIALOGEN® – Salutogent medarbetarskap ››
För chefer/ledare som håller medarbetarsamtal

KasamDIALOGEN® – 16 & 30 ››
FHV, handledare, coacher

HealthSCORE® ››
För chefer, projektledare, HR som söker verktyg för dialog i uppföljning och utveckling

Kortövning, KasamDIALOGEN® – Salutogena samtal ››
För chefer, teamledare, projektledare, HR

Frågor
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: