För företag

Management och hälsa – med resultat som syns på sista raden
Har vårt företag en ändamålsenlig struktur och en stark kultur?
Omtanken om både människan och affären behöver finnas med i det dagliga ledarskapet och medarbetarskapet. Man kan säga att en tydlig vision, bra ledarskap och delaktighet ger en grund för gemensamt välbefinnande och förbättring av ”de mjukafrågorna”. Allt fler organisationer ser idag kulturen eller de ”mjuka frågorna” som de kanske skarpaste en företagsledning har att hantera. Här finns den verkliga potentialen till utveckling, konkurrensförmåga och framgång i hela affären.

Det hälsofrämjande arbetet måste bygga på framgångsfaktorer som stärker hälsa. Att hantera ohälsa är en annan utgångspunkt som självklart finns kvar. Men om vi vill nå ett mål eller en plats så behöver vi veta varför vi ska dit, hur är det när vi är där och vad gör att vi kommer dit.

Genom att ställa fler salutogena frågor så får vi fleranvändbara svar i riktning mot starkare förutsättningar för hälsa och prestation i det vi ska lyckas med. Genom ett salutogent synsätt blir det kraft i förbättringen av de mjuka frågorna…
Introduktion – Salutogent Ledarskap (1 dag) ››
För ledare och alla andra som ska med på ”resan”.

Salutogent Ledarskap i Praktiken (2 dagar) ››
För chefer, projektledare, HR

Salutogen Organisering, Ledning & Verksamhetsutveckling (8 dagar) ››
För Chefer, HR, organisationskonsulter

Handledarutbildning, kasamDIALOGEN® (2+1 dagar) ››
För FHV, Rehabansvarig, coacher

Processledarutbildning, HealthSCORE® (3+1 dagar) ››
För chefer, HR, organisationskonsulter

Intern utbildning ››
Specialdesignad

KasamDIALOGEN® – Salutogent medarbetarskap ››
För chefer/ledare som håller medarbetarsamtal

KasamDIALOGEN® – 16 & 30 ››
För FHV, Rehabansvarig, coacher

HealthSCORE® ››
För chefer, projektledare, HR som söker verktyg för dialog i uppföljning och utveckling

Kortövning, KasamDIALOGEN® – Salutogena samtal ››
För chefer, teamledare, projektledare, HR

Frågor
Kontakta oss på 0322 – 63 70 00 eller info@halsopromotiongruippen.se ››

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

    Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

    Ditt namn*:

    Din e-postadress *: