Det ska var lätt att göra rätt!

Salutogen medarbetardag

När jag som konsult under hösten besökte en kommun i norra Sverige träffade jag på en chef som på sin fritid ägnade sig åt att föda upp får och träna hästar. Hennes idé om ledarskap och chefsrollen var tydlig och klar:

”Det är egentligen ingen större skillnad på djurskötsel eller att vara chef för en medarbetargrupp. Dom behöver samma saker och jag behöver vara lika tydlig, trovärdig och uppmuntrande i båda rollerna. Jag brukar tänka att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel.”
(Inga övriga likheter mellan djur och människor, lade hon till)

Ännu en chef
När jag nu under våren ett halvår senare besökte en hemtjänstenhet i en Stockholmskommun och fick förmånen att träffa en ytterligare en chef och hennes medarbetargrupp så dök ovan nämnda citat upp på nytt, men i praktiken.
Denna chefs sätt att tänka, planera och genomföra en medarbetardag där även jag fick medverka gjorde verkligen att det blev ”lätt att göra rätt”.

Varför då?
Jag tror att det börjar med att sätta ord på vad man vill uppnå tillsammans. Då blir det lättare att göra rätt. Denna chef hade sagt att hon önskade att medarbetardagen skulle ha inslag av trevlig samvaro, stärka lagandan och träna något som behåller och utvecklar kvaliteten i verksamheten.
Hon hade tidigare gått utbildning hos Hälsopromotiongruppen och jobbar med KasamDIALOGEN® >> som stöd för sina medarbetarsamtal, därför blev önskan givet att dagen skulle ha ett tydligt salutogent anslag.

Upplägg som gör det lätt att göra rätt?
Medarbetargruppen delades upp i två grupper. Hemtjänstens service måste ju fungera även under dessa dagar. Den grupp som jobbade i verksamheten fick ta del av samma upplägg en annan dag. Detta gav förutsättningar till aktiviteter i lagom stor dialogvänlig grupp.

Dagens upplägg
Under förmiddagen lagade gruppen mat och bakade tillsammans av sådant som lätt blir gammalt och kvarlämnat i kylskåpet i en äldre persons hem. Kreativa recept och tips på hur man kunde ta vara på rester så att det blir ”smarrigt” på nytt i stället för kastas. Då arbetsplatsen har en mångkulturell medarbetargrupp med många olika nationaliteter blev knepen både mångsidiga, nyskapande och nyttiga utifrån den äldres energibehov.

Aktiviteten bygger på att ta till vara på den kompetens som finns i gruppen, detta föder stolthet.
– Nyfikenhet på varandras recept uppmuntrar till lärande.
– Det blir ett arbetslagsstärkande och trevligt inslag när allt tillreds och avsmakas i samvaro till lunch.

Under eftermiddagen fördjupade vi oss i det Salutogena medarbetarskapet >> med stöd av arbetsmaterialet ”Vem har gjort slut på mjölken >>

Vi jobbade bla med att inventera vad en arbetsplats innehåller där ”människor mår bra och lyckas med sitt uppdrag”. Gruppen konstaterade att det mesta redan finns men att den salutogena kunskapsgrunden hjälper till att sätta andra ord på detta.

Vi jobbade i mindre grupper utifrån frågeställningar som:
– Hur är det när det är god stämning på vår arbetsplats och vad kan man själv göra för att påverka?
– Vad ger mig energi att vara uppskattande mot andra?
– Vad innebär att vara intresserad och intressant – en sund balans?
– Vad utmärker ett salutogent team? Teori och praktik

Men är det inte lätt att göra fel trots allt?
Vad tror du som läser detta? Varje verksamhet och organisation har givetvis sina egna unika förutsättningar och ramar som påverkar vad som blir möjligt i praktiken. Detta måste vi acceptera och ta hänsyn till. Jag tror dock att det är ditt förhållningssätt och drivkraft som är viktigast trots allt.

Drivs du av viljan och kärleken till att lyckas med ditt arbete eller av rädslans makt över att misslyckas med ett uppdrag?

Om du drivs av kärlek är det ”lätt att göra rätt och svårt att göra fel”.

Vill du ha hjälp att hitta drivkraften?

Du kan alltid kontakta oss för råd, tips och utbildningsinsatser!

Trevlig helg!

av Peter Lindberg
Telefon 0702-588 93 06, peter@halsopromotiongruppen.se ››