Utbildning - Salutogent Ledarskap (1 dag)

För chefer och ledare som bryr sig...
En dag full av inspiration & kunskap!
För dig som är:
Ledare inom offentlig och privat sektor i olika näringar.

När ledarskap tar utgångspunkt i det mänskliga ökar möjligheten att hitta rätt förutsättningar för att vi ska lyckas med det vi gör. Vad gör liv och arbete meningsfullt, begripligt och hanterbart? Med känslan av sammanhang (kasam) som tanke- och handlingsmodell visar Anders Hanson på ett sätt att ge ledarskap en främjande inriktning. Ett ledarskap som i sitt förhållningssätt stärker medarbetarskapet och tar tillvara förmågor och möjligheter som leder till en hälsosam framgång.

Dagen handlar om:
• Vad som händer när det salutogena synsättet får vägleda
• Meningsfullhet som drivkraft för både ledare och medarbetare.
•Begriplighet och tydlighet – om roller, samspel och trygghet.
• Hanterbarhet som mål – för balans i livet och i arbetet.
• Värderingar och förhållningssätt – att göra klagomål till önskemål.
• Praktiska övningar som ger exempel på salutogent förhållningssätt.

Salutogenes innebär att söka hälsans ursprung: Söka förutsättningar för människors framgång i många olika sammanhang som i arbetet, skolan, föreningen eller i familjen.
Denna utbildning har redan inspirerat många!
Sedan boken Salutogent ledarskap av Anders Hanson utkom i januari 2010 har, har flöer än 1500 chefer och ledare deltagit i och uppskattat denna utbildningsdag.

Deltagare har bland annat kommit från:
Företag/organisationer: Räddningstjänsten Göteborg, Peab, Radio och TV-hälsan, Astra Tech, Stockholms stad, Previa, Södertälje Friskola och St Jude Medical. Kommunala förvaltningar: Alingsås, Bollebygd, Ekerö, Falköping, Gävle, Haninge, Helsingborg, Härnösand, Jönköping, Köping, Lerum, Linköping, Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Mjölby, Motala, Mönsterås, Nacka, Norrköping, Nässjö, Sandviken, Strängnäs, Trollhättan, Tumba, Uppsala, Vallentuna, Varberg, Värnamo, Västervik och Västerås.

Värdet av denna dag beskrivs av några deltagare:
Så här tyckte några av deltagarna:
ANN WENNERBLOM, ENHETSCHEF SERVICEKONTORET, SANDVIKENS KOMMUN -
Tack, det här behövde jag. En reflekterande dag som gav mig fler tankeställare. Jag känner att vi arbetar mot samma vision och mål med ledarskapet i kommunen. Vi ledare är nyfikna på varandra och delar gärna med oss.
TOMMY FLORÉUS. ADMINISTRATIV CHEF KOMMUNARKIVET, SANDVIKENS KOMMUN -
Intressant och viktigt område som inspirerar till såväl personlig utveckling som utveckling av andra. Att söka friskfaktorer sätter fokus på resurser och potential till utveckling.
ELISABETH HEDLUND, ENHETSCHEF IT-KONTORET, SANDVIKENS KOMMUN -
Det här kan jag ha nytta av i mitt ledarskap. Jag är tacksam över att få påfyllnad i ledarskapet och träffa kollegor från andra verksamheter. Viktigt och nyttigt med erfarenhetsutbyte.

CHRISTINA JOSEFSSON, KOMMUNDIREKTÖR, FALKÖPING
I Falköping utbildas cheferna i hälsofrämjande ledarskap för att se människan som en helhet. Detta främjar en god hälsa och friska medarbetare är en viktig resurs för verksamheten. Dagen med Anders Hanson och det salutogena ledarskapet, inspirerade och motiverade i det fortsatta arbetet med det hälsofrämjande ledarskapet. Framförallt förstärktes kopplingen till KASAM och dess betydelse för hälsan på arbetsplatsen.

ANDERS SJÖBLOM, VERKSAMHETSCHEF, HÄSSELBY
Dessa utbildningar har gett mig utvecklande och reflekterande kunskaper i ledarskapet. Anders Hanson har en bred kunskap och är otroligt skicklig på att hitta deltagarnas specifika problemställningar. Det har inte varit svårt att implementera salutogent synsätt hos personalen.

ANNA-LENA BLOMBERG, UTVECKLINGSSAMORDNARE, MÖNSTERÅS
I Mönsterås blev denna dag första steget på en utvecklingsväg som sedan även medarbetarna klev på. – Vi ville starta en dialog om hur våra verksamheter kan tillämpa det salutogena förhållningssättet. Efter utbildningsdagen med Anders Hanson kom det positiva synpunkter från deltagarna: ”Omväxlande, rolig – annorlunda utbildning av bra föreläsare” ”Mycket givande, fått ändrat synsätt” ”Många aha-upplevelser under dagen”

Anders Hanson, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004). Sedan dess har han skrivit Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ingår i utbildningen.


Kurstillfällen 2018
8 mars i Stockholm
10 apr i Göteborg
4 okt i Stockholm
21 nov i Göteborg
Pris 4.750 :- exkl. moms
I kursavgiften ingår lunch, kaffe för- och eftermiddag, boken Salutogent Ledarskap och kortövningen kasamDIALOGEN.

Anmälan
Anmäl dig via vårt anmälningsformulär - Klicka här››
Du kan även ringa 0322–63 70 00 för anmälan.
Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

Ditt namn*:

Din e-postadress *: