Det Salutogena Medarbetarsamtalet (1 dag)

Medarbetarsamtal som stärker
En utbildningsdag med salutogena verktyg
Ett utbildning för dig som är
Ledare/chef med personalansvar eller ledare/konsult som använder utvecklingssamtalet för att vägleda och coacha medarbetare eller andra deltagare. Med KasamDIALOGEN® - Salutogent Medarbetarskap får du ett verktyg som har en tydligt främjande inriktning. De samtalsfrågor som ingår är utformade för att skapa intresse för och stärka det som bidrar till att människor kan må bra och lyckas i sitt sammanhang.

Utbildningens idé
Dagens arbetsliv ställer höga krav. Därför krävs ett ledarskap som kan skapa förutsättningar som gör att varje medarbetares motivation och förmåga tas till vara. Genom ett salutogent medarbetarsamtal och ledarskap blir det lättare att möta både individen och gruppen i stärkande och utvecklande samtal.

Utbildningen syftar i första hand till att ge konkret färdighet att hålla salutogena samtal. Samtidigt ger denna dag en större förståelse för sambanden mellan den värdemässiga grunden i ett salutogent tänkande och hur det medverkar till ett uppskattande förhållningssätt i samtalet.

Mötas utifrån en helhet
Verktyget och samtalet har en styrka i kopplingen till teori och vetenskap. Med känsla av sammanhang (kasam) får frågorna struktur och kan fånga det som är varje individs resurser både utifrån arbetet och livet i stort.

Utbildningens upplägg
Under denna utbildningsdag varvas teori med praktiska pedagogiska aktiviteter och övningar. Lämplig gruppstorlek vid intern utbildning är mellan 6 -16 personer. En fysisk utbildning är många gånger att föredra för att öva och diskuera i gruppen, men utbildningen går också att dela upp i flera kortare kunskapsseminarium via webbinarium.

Svåra samtal blir lätta
Efter utbildningen ska man känna sig trygg i att föra dialog kring vad som är viktiga resurser och tillgångar hos varje medarbetare man möter. Även de svåra samtalen blir lätta med ett salutogent förhållningssätt i verktyg och metodik.

Innehåll
• Salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt i möten med medarbetare
• Kasam som modell för samtalsstruktur och innehåll
• Dialogen som en utvecklingsprocess för individ och arbetsgrupp
• Samtalsmetodik – praktik
• Tillämpning i den egna organisationen – hur kan du tillämpa detta?

KasamDIALOGEN® – Salutogent Medarbetarskap!
Ett verktyg för det salutogena medarbetarsamtalet

Vi använder här Aaron Antonovsky´s kasamteori som vägledning för att utforska och stärka drivkrafter, förståelse och förmåga som leder till både hälsa och goda prestationer. Med KasamDIALOGEN® - Salutogent Medarbetarskap får du en metod för medarbetarsamtalet som kan påverka individens och arbetsgruppens upplevelse av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet såväl i arbetet som i tillvaron i stort. De mjuka frågorna får en struktur som underlättar det fortsatta kompetensutvecklingsarbetet för både ledare och medarbetare.

Olika vägar
Det finns olika utbildningsvägar för att få tillgång till verktyget:

1. Boka denna utbildning som beskrivs här.En intern utbildning på plats hos er.
2. Flera kortare kunskapsseminarium via webbinarium.
3. En mer omfattande kompetenssatsning för din organisation med kunskap om det salutogena ledarskapet och organisationers utveckling där KasamDIALOGEN ingår som verktyg.
Detta kan göras som en kombination av flera sätt. Tex fysiska träffar, utbildninsfilmer, webbseminarium, uppföljande handledning/chefscoaching, och medarbetardagar.

Förkunskaper
Med viss förberedelse så blir behållningen större. Vi rekommenderar läsning av boken Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång. Ytterligare en förstärkning får du genom att delta i vår introduktionsdag, ’’Introduktion till Salutogent Ledarskap’’.
KasamDIALOGEN - Salutogent medarbetarskap har använts sedan 2010
Sedan första utbildningen har fler än 1500 ledare deltagit i och uppskattat detta praktiska samtalsverktyg.

Vill du ha referenser:
Kontakta oss så ger vi dig möjlighet att prata med någon som använder detta verktyg eller som har gått våra utbildningar.


Peter Lindberg, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare och organisationskonsult med 20 års erfarenhet som lärare, handledare och teamutvecklare. Peter är författare till kursmaterial om salutogena samtal, samt det metodmaterial som stärker organisationer att lyckas med sin utveckling.


Intern utbildning hos er
Denna utbildning görs endast som internutbildning på plats i er organisation. Därför finns det stora möjligheter att anpassa utbildningen efter era önskemål.

Webbutbildning
Du kan också välja att genomföra utbildningen via webben. Enskilda personer eller grupper kan delta vid egen datorskärm på en plats som passar bäst. Kursledarna använder videolänk för utbildningen.

Pris
Priset beror självklart bla på, vilket material som ska ingå, lokaler mm. Hör av er till oss för en förfrågan så ger vi er en offert.

Förfrågan och bokning
Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

Ditt namn*:

Din e-postadress *: