Salutogen Organisering, Ledning & Verksamhetsutveckling (8 dagar)

Att leda förändring
Totalt 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg
För dig som är:
• Chef med personal och verksamhetsansvar
• Chef över chefer
• Utvecklingsledare med central placering
• Konsult
• HR-medarbetare med inriktning på ledarskap, kompetens, organisation- eller verksamhetsutveckling

Förkunskaper
För deltagande förutsätts att man deltagit i "Introduktion – Salutogent Ledarskap (1 dag)" eller motsvarande.

Nu är det dags!
Känner du dig hemma i det salutogena ledarskapet och vill fortsätta utvecklingen på detta spår? Då är det dags att börja använda de salutogena strategierna till att driva verksamhetens utveckling och förbättringsprocesser i riktning mot visioner och mål.

Utbildningens idé
Denna utbildning ger ökad kunskap om vilka faktorer som har störst betydelse för att både människan och verksamheten ska lyckas. Du får både teoretisk och praktisk kunskap om det pedagogiska ledarskapets tillämpning för att åstadkomma lärande och utveckling. Viktiga principer är delaktighet, arenatänkande och systemsynsätt. I utbildningen får du träning att tillämpa denna kunskap med hjälp av HealthSCORE®, ett salutogent enkätverktyg och processtöd. Detta verktyg skapar förutsättning för delaktighet från medarbetare och chefer. För organisationens ledning kan den även utgöra ett konstruktivt beslutsunderlag och ledningsverktyg i arbetet att skapa en salutogen arbetsplats och verksamhet.

Efter kursen har du:
• Mer kunskap om hur man leder utveckling och förändring på ett effektivt sätt.
• Inblick i den teoretiska underbyggnaden i salutogent främjande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
• Förståelse om sambanden mellan förändring, lärande, delaktighet, motivation, trivsel och verksamhetsnytta.
• Verktyg som hjälper dig att arbeta systematiskt med arbetsplatsens och organisationens struktur och kultur.
• Fått handledning kopplat till ditt eget uppdrag och roll som utvecklande ledare.
• Kommit in i en inspirerande grupp med andra ledare som vill utveckling och förändring.

Ett eget case/projekt
I utbildningen ingår ett eget case/projekt där du får stöd och återkoppling i din egen praktiska tillämpning av ett utvecklings-/förbättringsarbete. Detta kan vara på din egen eller en annan arbetsplats.

Diplomerad
Efter avslutad utbildning och genomförd uppgift i steg 3 blir du diplomerad som salutogen ledare. Om du bestämmer dig för att använda HealthSCORE som processverktyg får du även certifiering för det.

Utbildningens innehåll och upplägg
Denna utbildning ska ge både teori och praktik. Innehållet tar en tydlig utgångspunkt i praktiskt utvecklings- och förändringarbete. Därtill ingår också en del litteratur som ska öka förståelsen för organisationers struktur, kultur och processer. Deltagaren ska därigenom stärka sin förmåga att analysera och förstå villkoren och framgångsfaktorerna för utveckling. På detta sätt kan deltagaren också stärka sin förmåga att agera strategiskt och taktiskt klokt i sin egen praktiska tillämpning.

Omfattning
Totalt 8 dagars utbildning med mellanliggande inläsning och kursuppgifter. Dagarna är fördelade 2+2+2+2 dagar. Räkna med minst lika mycket tid för eget arbete mellan träffarna.

Genomförs internt
Denna utbildning genomförs endast internt – Vi kommer till dig. Då kan upplägget matcha era förutsättningar och önskemål på bästa sätt.
Utbildningen startade hösten 2013
Vi har genomfört en hel utbildningsomgång och är nu inne på vår andra. Vill du ha referenser så kontaktar du Anders Hanson för att få tillgång till dessa referenser på telefon 0322 – 63 70 00 eller anders@halsopromotiongruppen.se.

Anders Hanson, Svenska Hälsopromotiongruppen är utbildare inom hälsopromotion och sedan 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Anders är författare till Hälsopromotion i arbetslivet (2004) som ingår i utbildningen. Sedan dess har han skrivit Salutogent Ledarskap – för hälsosam framgång (2010) som ni läst tidigare.


Pris
Hör av dig till oss för ett kostnadsförslag. Priset beror självklart på hur lång utbildningsinsatsen ska vara, vilket material som ska ingå, lokaler mm.

Förfrågan och bokning
Kontakta oss på info@halsopromotiongruppen.se ›› eller telefon 0322 – 63 70 00.
Ladda ned
Klicka på bilden för att ladda ned en pdf-fil med mer information.
Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Prenumerera på
nyhetsbrevet Salut
Du kan anmäla dig till en prenumeration
på vårt nyhetsbrev Salut, helt kostnadsfritt.
Fyll bara i uppgifterna nedan:

Ja, jag prenumererar gärna på Salut!

Ditt namn*:

Din e-postadress *: